piątek, 18 września 2015

Odbicie lustrzane do transferu // Mirror image for transfer

Transfer to tak cudowna technika, która sprawia, że przestajemy się ograniczać do serwetek i papierów. Na transferze można przenieść niemal wszystko. Chcemy własny napis - nie ma problemu, zdjęcie?, grafikę z internetu (z zachowaniem prawa autorskiego oczywiście!), wszystko staje się możliwe.

Problemy często zaczynają się już na pierwszym kroku. W końcu wydruk musi być zrobiony w odbiciu lustrzanym. Większość z nas nie ma w domu zaawansowanych programów graficznych, a nie wszystkie sterowniki drukarki mają opcję odbicia lustrzanego. Na szczęście do tej czynności wystarczy stary, wysłużony Paint.

1. Odbicie lustrzane napisu.

Tutaj sprawa jest dość prosta. Jeśli mamy starego Painta, to wpisujemy potrzebny nam tekst, ustawiamy jego właściwości i wchodzimy w opcję Obraz - Przerzuć w poziomie. Tyle, prawda, że proste ;)


Jeśli natomiast dorobiliśmy się już nowszej wersji, to po wpisaniu tekstu i ustawieniu jego właściwości odnajdujemy w menu Start - Obróć i wybieramy Przerzuć w poziomie.


2. Odbicie lustrzane obrazu
Działa na identycznej zasadzie jak odbijanie napisu, z tą różnicą, że gotowy obrazek po prostu otwieramy w programie.

Paint jest programem prostym, żeby nie powiedzieć nieco prymitywnym. Dlatego też, jeśli posiadamy nowsze wersje PowerPointa lub Worda, to polecam je zdecydowanie bardziej do odbicia lustrzanego. Oba te programy w nowej wersji mają wbudowaną potrzebną nam opcję.

Gdyby pojawiły się jakieś pytania, to dajcie znać w komentarzach.
Transfer is a wonderful technique that gives you opportunity to use mediums other than napkins and paper. You can transefr almost anything. You want some text - no problem, photo?, some image from the internet (while maintaining copyright of course!), everything becomes possible.

Problems often start at the first step. Your printout must be mirror image. Most of us don't have advanced graphics programs, and not all printer drivers have a mirror image option. Fortunately we can do this with good old Paint.

1. Mirroring text.

This one is quite simple. In old version of Paint, enter the text that you want to print, set its properties and use option Image - Flip/Rotate - Flip Horizontal. And thats all ;)
If you have a new version, after entering the text and setting its properties you should go to Start menu - Rotate and choose Flip Horizontal.2. Mirroring image

It works on the same principle as the text reflection with the difference that you just need to open the image in Paint.

Paint is rather a simple program, not to say that it's somewhat primitive. Therefore, if you have newer versions of PowerPoint or Word, then I recommend them. Both of these programs in the new version have the option that we need.

If you have any questions, let me know in the comments.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz